Para contactar con xiztoria

Contacta con nós en: xiztoria@gmail.com

14/2/10

Tómasa Lero 1º Examen.


HISTORIA DE ESPAÑA CONTEMPORÁNEA ( por R.D. de 17.II.1989, bicentenario da Revolución Francesa). Convocatoria de examen extraordinario de antroido.
Nome……………………………......... nº de calorías inxeridas no último xantar.......................Tensión arterial........................... % de glucosa en sangue.................................................


1. Dígase, de xeito conciso, o Depósito Legal da obra de José María Jover, “Historia de España”

2. No bombardeo contra a cidade cantonal de Cartaxena por parte dos xenerais Ceballos e López Dominguez. ¿que coñecido artilleiro respondeu á afirmación do seu xeneral ( “Hemos causado notables bajas al enemigo”), coa seguinte frase: “¡Leches!, ya me sé yo ahora por que los prollitiles esos caen por la ley de la GRAVEDAD” ?

3. ¿Cómo se dividen os Tres Poderes na Constitución de 1876?
a) Tre-s Pod-er-es b) Tr-es Pode-res c)T-res po-d-eres d) T-re-s Po-dere-s

4. Como vostede sabe sobradamente, o 31.VIII.1839 Rafael Maroto e Baldomero Espartero puxeron fin á Iª Guerra Carlista co abrazo de Vergara, pero ¿ entre que dous personaxes históricos se dou o moi celebrado “Pisotón de Aranjuez”?

5. Cal foi o papel desempeñado polo xeneral Ramón María Narváez na Década Moderada(1844-1854)?
a) cuadriculado

b) de dobre pauta

c) hixiénico

d) de estraza

6. ¿Podería vostede respostar a esta pregunta?

7. Tampouco hai pregunta 7; descanse brevemente se o desexa.

8. ¿Que coñecido personaxe da Santa Alianza pronunciou na Convención de Münchengazt a seguinte frase:

“Spanien, gut schütteln. Sofort nach gebrauch cerschlieben(...) Gesundheitsshadliich bein einatmen, Spanie, ¡¡Spanien!!, und vesschlucken”.

9. A que obedece a política do xeneral Leopoldo O’Donnell durante o goberno da Unión Liberal?
a) ao grito de ¡arreee!

b) ao silbido do árbitro
c) á baixada de bandeira

d) ao sinal de “preparados, listos... fuego”

10. Cal é verdadeira razón da derrota española fronte aos EhEhUhUh en 1898, se os navíos españois levaban, como dixo Espronceda, “cien cañones por banda” e ían “viento en popa a toda vela” ?
¡Non deixedes de ler a última tese do doutor José Máforo “Prótesis dentais nos políticos da Restauración(1874-1923)!

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...