Para contactar con xiztoria

Contacta con nós en: xiztoria@gmail.com

17/2/12

Mulleres en pé de guerra. Proposta de traballo.

(pica nas imaxes para ver con máis detalle)

  MULLERES EN PÉ GUERRA.
 A imaxe da muller nos carteis da I Guerra Mundial

A PROPOSTA
·         O traballo que propoño estaría destinado a rastrear nos carteis de propaganda da I Guerra mundial e nos anos posteriores o papel das mulleres no conflicto e, posteriormente, ver as consecuencias que tal situación tivo para a súa posicición social.
·         Trataríase de describir e interpretar os rasgos principais da imaxe que estes documentos transmiten sobre a muller e elaborar un texto que vaia enlazando e contextualizando eses datos referíndose a carteis concretos.
A FORMA
Pode facerse entre dúas persoas. Unha realizaría o relacionado co periodo da guerra e outra o relativo ás consecuencias do conflicto para o rol da muller 
Podería facerse como unha presentación (impress-powerpoint) ou como un traballo clásico escrito ( aínda que se pode entregar en formato dixital para evitarse unha impresión cara)
En calquera caso o traballo debe incorporar:
1             Unha portada con algunha/as imaxes seleccionadas, o título e o Nome da autora
2             Un índice que sinale a distribución de partes e a paxinación das  mesmas.
3             O texto do traballo que deberá integrar un texto explicativo e as imaxes que serven de
fonte documental principal. Neste, que é o Corpo principal do traballo compre redactar unha introducción e rematar cunha conclusión
4             Finalmente, indicar as fontes das que se sacou a información: citas de libros, direccións de Internet…

A PROPOSTA DE  ESQUEMA DE DESENVOLVEMENTO DO TRABALLO
1. En primeiro lugar compriría contextualizar a I Guerra Mundial como unha guerra especial con rasgos que a fan diferente doutros conflictos anteriores

2. De seguido habería que ver os diferentes papeis que se reservan á Muller no conflicto.
a.             Hai una parte da propaganda que insiste no tradiconal papel da Muller como esposa e nai dos combatentes, apoio moral, recordo motivador para o combatente. Neste senso atoparémola na casa cos fillos, recibindo cartas da fronte, facendo chamadas ao patriotismo… Esta presentación non difire do tradicional rol da Muller nas sociedades tradicionais.  
b.             Na mesma liña atoparemos unha presentación da muller participando activamente na propia guerra pero nun papel tradicional, o de enfermera.
c.             Pero a I Guerra Mundial comeza a presentar á Muller como un factor activo na guerra, especialmente no mantemento do aparato económico agrícola ( Women’s Lands Army) e industrial(especialmente na industria bélica) na retagarda. A Muller pasa a ser vista como traballadora mesmo a asociarse ou ter os seus propios símbolos( o triángulo azul das mulleres traballadoras en USA)

3. Finalmente deberían tratarse as consecuencias que se van derivar deste novo papel da muller. Seguramente a máis importante será a reivindicación do voto que se vai ir estendendo por boa parte de Europa ao remate da guerra. Pero tamén nunha liberalización das costumes en hábitos de vida, formas de ocio, de vestir… e o fortalecemento e expansión do movemento feminista.

FONTES DOCUMENTAIS
ESTUDOS

CARTELES
I. Mulleres na guerra

II. Consecuencias . O dereito a votar

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...